Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תבליט נושא כתובת יוונית ובו תיאור האל מיתרה קוטל פר

תבליט נושא כתובת יוונית ובו תיאור האל מיתרה קוטל פר

תבליט נושא כתובת יוונית ובו תיאור האל מיתרה קוטל פר

אבן גיר

גובה 49 ס"מ, רוחב 65.7 ס"מ, עומק 9.5 ס"מ

מתנת סם מרין, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.095.0019

ארכיאולוגיה/תרבויות מערב אסיה

קטילת הפר, איקון רב-חשיבות בדת מיתרָה, הוא מוטיב קדום במערב-אסיה, המתקשר במקורות הכתובים והחזותיים למלכים, לגיבורים אגדיים ולאלים. פולחן מיתרה, במקורו אל פרסי, נפוץ במאה ה-2 וה-3 לספירה בקרב חיילים רומיים. עיקריה של "דת מסתורין" זו נגלו רק למאמיניה, ופולחנה התמקד בגאולה אישית. הכתובת היוונית החקוקה על התבליט, המזכירה את השם השמי-מערבי ”אבשלמוס", מצביעה על מקור התבליט במזרח האימפריה הרומית.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

De Jong, Albert, A New Mithraic Relief, The Israel Museum Journal, XVI, The Israel Museum, Jerusalem, 1998

פרי, ל"א, המזרח הקדום, דברי ימי הארץ, ארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, ירושלים, דייגי-מנדלס, מ', ורוזנברג, ס' (עורכות), מוזיאון ישראל, ירושלים, ירושלים, 2010