Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש השרד של רב ראשי באימפריה העות‘מאנית

לבוש השרד של רב ראשי באימפריה העות‘מאנית

לבוש השרד של רב ראשי באימפריה העות‘מאנית

צמר לבוד, רקמה בחוטי מתכת מאוחזים

אורך 128 ס"מ, רוחב 265 ס“מ

מתנת דיאמנט באראץ בז'ראנו, פריז, וארנולד בז'ראנו, קורבוואה, צרפת

מס' רישום:

B77.1140

אמנות ותרבות יהודית

גלימה זו הייתה שייכת לר‘ חיים משה בז‘ראנו אפנדי (1850–1931), שהיה רבה הראשי של תורכיה (1920–1931), והוענקה למוזיאון עם הכובע המיוחד לנושא משרה זו.

החל בשנת 1835 סיפק הממשל העות‘מאני מדי שרד לנכבדים דתיים לא–מוסלמים (נוצרים ויהודים) שהתמנו למנהיגים של קהילותיהם. במסגרת הרפורמות שהוביל השלטון העות‘מאני באותה עת, זכו המיעוטים הלא–מוסלמיים במהלך המאה ה-19 בחופש יחסי ובהכרה רשמית. אולם, אף כי באופן תאורטי בוטלו צווי ההבחנה, ההבחנות הדתיות נשמרו. ארגון העדה הדתית העל–קהילתי התמסד, וכתב מינוי סולטני ('ביראת'), גלימת שרד ועיטור כבוד ('נישאן') היו לסמלים המזהים את הרבנים הראשיים של קהילת איסטנבול ומאוחר יותר הוענקו אף לרבני הערים הגדולות האחרות. מינויו או פיטוריו של ה'חכם באשי' (הרב הראשי) והלבשתו בגלימת השרד חייבים היו להיערך בחצר הסולטן.

המדים הרשמיים מורכבים מגלימה טקסית, עיטור כבוד וכובע. הגלימה תפורה מאריג צמר לבוד, שרווליה רחבים וצווארונה צר, ומייחדת אותה רקמת חוטי המתכת המוזהבים הצפופה והנוקשה המעטרת את החזה והצווארון. למרות שרקמה מאוחזת זו עשויה בסגנון עות‘מאני טיפוסי, ניכרת בה גם השפעת העיטורים של מעילי קצינים אירופיים משלהי המאה ה-18. כיסוי הראש מורכב מתרבוש או כיפה מוקפים בטבעת אריג משי או קטיפה המוצמדת אליהם. מערכת לבוש כזו הוענקה גם לרב הספרדי הראשי בארץ–ישראל, כאשר הארץ הייתה פרובינציה של הקיסרות העות‘מאנית. עם הקמת מדינת ישראל ב-1948 התמנו הרבנים הראשיים בידי הממשלה אך הרבנים הספרדים המשיכו לעטות את בגדי השרד הללו למן טקס הכתרתם ואילך.

הקהילה היהודית התורכית היא שמספקת ומממנת לכל רב ספרדי ראשי חדש את גלימתו ואת הוצאות הכנתה כפי שנהגה לעשות זה דורות. בישראל כיום בגדי השרד הללו מבדילים את הרבנים הראשיים הספרדים מן הרבנים הראשיים האשכנזים. רבנים שכבר פרשו מכהונתם ממשיכים ללבוש את בגדי השרד הללו, סמל למעמדם הרם, לסמכותם ולמסורת רבת–השנים של הציבור הספרדי. ראו תצלום ארכיון.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014

תערוכות:

שפת הלבוש: ארון הבגדים היהודי, מוזיאון ישראל, ירושלים, 11/03/2014 - 07/03/2015