Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לוחית שיבוץ הנושאת תיאור עלילתי, שגיבורו הוא שליט כנעני

לוחית שיבוץ הנושאת תיאור עלילתי, שגיבורו הוא שליט כנעני

לוחית שיבוץ הנושאת תיאור עלילתי, שגיבורו הוא שליט כנעני

שנהב

גובה 5.7 ס"מ, אורך 26 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1938-780

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

לוח השנהב המגולף בחריתה מעודנת, שהיה משובץ כנראה בתוך רהיט, נמצא בארמון המלך במגידו עם מאות פריטי שנהב אחרים. מתוארות עליו שתי סצנות: מימין, שליט כנעני השב מנצח מן הקרב ניצב במרכבתו; משמאל, השליט יושב על כס מלכותו במשתה שנערך לכבוד ניצחונו. גלגל השמש המכונף הוא סמל אלוהות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה (עורכת), פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2016

תערוכות:

פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/03/2016 - 31/12/2016