Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פירות ראשונים

פירות ראשונים

ישראלי (יליד רומניה), 1974-1893

פירות ראשונים

צבעי-שמן על בד

גובה 188 ס"מ, רוחב 406 ס"מ

שאילה מאת מוזיאון בית ראובן, תל-אביב

מס' רישום:

L-B10.0011

אמנויות/אמנות ישראלית

"...חלוצים שזופי גוף שפניהם ארד וחולצותיהם פתוחות, נערות תימניות וילדים בעלי עיניים ענקיות. ארץ חדשה וחיים חדשים צמחו סביבי", ראובן רובין, 1924

ראובן רובין צייר את "פירות ראשונים" - יצירה רבת-משמעות המייצגת את רוח ההוויה החלוצית ואת חוויית התחדשות העם העברי בארצו - בשנה הראשונה לשבתו בארץ, ב-1923. ארץ-ישראל היתה בעיניו גן-עדן מזרחי, מרחב של הרמוניה ופריון, המשמש תפאורה הולמת להיווצרותו של אדם יהודי מזן חדש ולחיטובה של זהות ילידית.

הרכב היצירה משלושה לוחות (טריפטיך) בדומה לציור מזבח כנסייתי מוסיף לדמויות המתוארות בה נופך של קדושה ומחזק את הרושם המרומם והחגיגי שלה. בלוח המרכזי נראה מעין טקס הבאת ביכורים והקדשת מנחות אלגורי. הדמויות מסמלות את טיפוסי האדם הארצישראלי: עובד האדמה השרירי - מעין אטלס הנושא על גבו אבטיח ומחזיק בידו אשכול של ביכורי בננות ירוקות - מייצג את "החלוץ" או את "היהודי החדש", התגלמות חלומה של הציונות. יהודי חדש זה חי בהרמוניה עם הטבע: האדמה העניקה לו את פריה והשמש שזפה את גופו. בת זוגו מוצגת כמין אלילת פריון. הזוג התימני, צנוע ומשולל הגופניות השופעת והבטוחה של החלוצים, מייצג את המסורת. מנחתם היא פרי הבטן. לעומתם, בני הארץ הערבים מופיעים בלוחות הצדדיים כחלק מן הטבע והנוף אך כמנותקים מן העשייה היצרנית, מפעילת העולם, והם שחקני-המשנה בעלילה המתוארת כאן.