Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פסל הנושא את שמו של פרעה מֵרנֵפתַח (הראש חסר)

פסל הנושא את שמו של פרעה מֵרנֵפתַח (הראש חסר)

פסל הנושא את שמו של פרעה מֵרנֵפתַח (הראש חסר)

שנהב
נתגלה בקונטקסט של המאה ה-7 לפני הספירה

גובה 38 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1997-2911

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית