Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תבליטי אריות

תבליטי אריות

תבליטי אריות

בזלת

רשות העתיקות
IAA:

1967-1564, 1997-3309

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

תבליטי אריות, שנחשבו לבעלי כוח מאגי, פיארו את הכניסה למבנים ציבוריים בסוריה ובמסופוטמיה. ברוח מסורת זו, הוצגו האריות שכאן בכניסה למקדש האורתוסטטים בחצור. האריה הימני התגלה קבור בבור בכניסה למקדש, אבל האריה השמאלי התגלה בשימוש משני ביסודות בניין בעיר העליונה, שנבנה כ-600 שנה לאחר שנחרב מקדש האורתוסטטים.