Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתובת הנצחה לחומות ירושלים

כתובת הנצחה לחומות ירושלים

כתובת הנצחה לחומות ירושלים

אבן חקוקה

רשות העתיקות
IAA:

1942-265

ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

במצוותו של הסולטאן סולימאן המפואר נבנו בירושלים מבנים חדשים ושופצו מבנים קיימים. בין מפעליו הנודעים ביותר היו חידוש כיפת הסלע על הר הבית ושיקום חומות העיר העתיקה. החומות, המזכירות את חומות איסטנבול, הן אלו המקיפות את העיר העתיקה עד היום הזה.
כתובת זאת מנציחה אותן.

נוסח הכתובת: "ציווה את בניית החומה זה המגן על בית האסלאם בכוחו ובעוצמתו סילק את הטירניות של האלילים, הוא אשר האלוהים לבדו אפשר לו לתפוס את צווארי המלכים בארצות הרחוקות. הוא זכה לכס הח'ליפות, הסולטאן בן הסולטאן בן הסולטאן בן הסולטאן סולימאן".