Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית פר

צלמית פר

צלמית פר

ברונזה

גובה 12.5 ס"מ, אורך 17.5 ס"מ

קצין המטה לארכאולוגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מס' רישום:

K3942

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

צלמית הפר, שנמצאה בבמת פולחן בלב היישוב הישראלי באזור ההר, מזכירה את מעשה עגל הזהב וגם את המסופר על שני עגלי הזהב שהציב המלך ירבעם הראשון, האחד בבית אל והשני בדן. סגנונו הכנעני של החפץ מעיד על אימוץ מנהגים כנעניים בידי הישראלים. אפשר שהחפץ ייצג אל, ואפשר שהיה רק כן למושבו של אל בלתי נראה.