Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שלושה מגנים של סר יו וייק על לוח כתובת פאטימית ממלכתית

שלושה מגנים של סר יו וייק על לוח כתובת פאטימית ממלכתית

שלושה מגנים של סר יו וייק על לוח כתובת פאטימית ממלכתית

שיש וצבע

גובה 63 ס"מ, אורך 149 ס"מ, עומק 8 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1995-3731

ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

הלוח המעוטר הוא עדות יוצאת דופן לתהפוכות שעברו על אשקלון במשך מאה שנות מלחמה: בעוד הכתובת הערבית מנציחה את ביצורי החומה שבנו הפאטימים נגד הצלבנים ב-1150, שלושת המגנים של האציל יו וייק ממחוז לינקולן שבאנגליה, החרותים מעל הכתובת הערבית, מעידים על הביצורים שהקימו הצלבנים בשנת 1241 להגנה מפני המוסלמים.

תמצית הכתובת: בשנת 1150, בימי הסולטאן הפאטימי אל-ט'אפר, נבנה מגדל בפקודת הווזיר הגדול מקהיר ובביצוע המושל והקאדי של אשקלון. עיקר הכתובת הם תארים וכיבודים לאנשים הללו וכן תפילות וברכות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Sharon, M., A New Fatimid Inscription from Ascalon and its Historical Setting. 'Atiqot 26: 61–86., 1995

רוזנברג, ס' (עורכת), אבירי ארץ-הקודש: ממלכת ירושלים הצלבנית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1999

דברי ימי הארץ, ארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, ירושלים, דייגי-מנדלס, מ', ורוזנברג, ס' (עורכות), מוזיאון ישראל, ירושלים, ירושלים, 2010

תערוכות:

אשקלון: רטרוספקטיבה. 30 שנות חפירה של משלחת לאון לוי, מוזיאון ישראל, ירושלים, 10/07/2016 - 05/08/2017