Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

דגם מבנה

דגם מבנה

דגם מבנה

חרס

גובה 21 ס"מ, רוחב 26.5 ס"מ, עומק 14 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1964-236

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

ממצא נדיר זה, דגם בית, חושף לעינינו את צורת בתי המגורים בערד: מבנה קובייתי חד-קומתי וחסר חלונות, בעל גג שטוח ובו תעלות מרזב לאיסוף מי הגשמים. בבית כזה היו חדר מרכזי ששימש לשינה, לאחסון מזון ולהכנת חלק מהאוכל, וחדר צדדי ששימש לבישול. בחצר שכנו בעלי החיים ונעשו מלאכות הבית – טווייה, אריגה והתקנת כלי צור.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

דברי ימי הארץ, ארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, ירושלים, דייגי-מנדלס, מ', ורוזנברג, ס' (עורכות), מוזיאון ישראל, ירושלים, ירושלים, 2010

כהן-עוזיאלי, טניה, קיצור תולדות האנושות: התערוכה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2015

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

תערוכות:

אמונות ומאמינים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 31/05/2007 - 05/11/2009
קיצור תולדות האנושות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/05/2015 - 02/01/2016