Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

”מתן שי ל[רב]תי אלת“, כתובת הקדשה לאלה

”מתן שי ל[רב]תי אלת“, כתובת הקדשה לאלה

”מתן שי ל[רב]תי אלת“, כתובת הקדשה לאלה

חרס

גובה 45 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1934-7738/1

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
תערוכות:

פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/03/2016 - 31/12/2016