Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מצבת עוזיה מלך יהודה

מצבת עוזיה מלך יהודה

מצבת עוזיה מלך יהודה

אבן גיר

גובה 35 ס"מ, רוחב 34 ס"מ, עומק 6 ס"מ

מס' רישום:

68.056.0038

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

המלך עוזיה, שמלך על יהודה במאה ה-8 לפני הספירה, נודע במפעלי הבנייה שלו. במותו לא ניתן היה לקבור אותו בקברות המלכים שכן היה מצורע. כ-700 שנה לאחר מותו, בימי הבית השני, התרחב שטחה של ירושלים וצריך היה להזיז את קברו אל מחוץ לגבולות העיר החדשה. מצבה זו הונחה כדי לציין את מקום קבורתו החדש של המלך.

הכתובת בארמית:
"לכאן התית
טמי עוזיה
מלך יהודה
ולא למפתח"

תרגום: "לכאן הובאו עצמות עוזיה מלך יהודה ולא לפתוח"