Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כובע שמאן

כובע שמאן

כובע שמאן

סיבי פשתן ואבן ירוקה

אורך 15 ס"מ, רוחב 14.8 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1984-414, 1984-415

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

ממצאים נדירים וייחודיים שנמצאו במטמון הפולחני במערת נחל חימר מלמדים על ידע נרחב בנושא טוויה ואריגה כבר לפני כ- 10,000 שנה. פריט זה, שנטווה מחוטי פשתן עדינים ושובץ בחרוזים, הוא מלאכת מחשבת. דגם האריגה שלו המעטר גם את אחת מגולגולת האדם שהתגלו במערה הביא את החוקרים לכנות את האריג "כובע שמאן", בהניחם שהוא שימש כיסוי ראש טקסי.