Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פסל הנפת החרמש

פסל הנפת החרמש

ישראלית, נולדה ב-1947

פסל הנפת החרמש

ברזל מצופה לכה

גובה 100 ס"מ, רוחב 250 ס"מ, עומק 300 ס"מ

רכישה בנדיבות ועדת הרכישות ארטוויז'ן, ישראל

מס' רישום:

B05.1119

אמנויות/אמנות ישראלית

החרמש, כלי העבודה של החקלאי, קשור לזיכרונות ילדותה של אפרת נתן שהיא ילידת קיבוץ ומתקשר למיתוס הישראלי של "החלוץ", גיבור המהפכה הציונית. בכרזות ובתצלומים מוקדמים תואר החלוץ כדמות הרואית, גדולה מהחיים, המניפה חרמש בתנועה נמרצת. דימוי חקלאי זה שימש, כמו המגל והפטיש, סמל של מחר אוטופי בעולם הדימויים הסוציאליסטי.

עבודתה של נתן המשחזרת את תנופתו הסיבובית של הקוצר מזכירה את המעגל המשתלהב של המחול הקבוצתי, ה"הורה". הריקוד, שסחף את החבורה החלוצית ליחד מהודק ומאוחד, מבטא את עוצמתה היוצרת והבוראת של הקבוצה. אלא שלמשמעות הדימוי מצטרף גם ההיבט האלים של החרמשים המושחזים אשר נדמים למכונת הרס ומרמזים אל מחול המוות ("דאנס מאקאבר") - ריקוד המובלים אל מותם בידי "הקוצר העגום", מלאך המוות נושא החרמש מן האגדות של ימי-הביניים. אלה מזכירים לנו את יסוד האלימות והחורבן שטמון בכל חברה אידאליסטית ובכל רעיון אוטופי.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

צלמונה, יגאל, 100 שנות אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

כהן-עוזיאלי, טניה, קיצור תולדות האנושות: התערוכה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2015

אפרת נתן: סיד וזפת, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2016

תערוכות:

תערוכה שנייה: אמנות עכשווית ממוזיאון ישראל, ירושלים , בית מאני, תל-אביב, 31/05/2009 - 21/11/2009
תצוגת קבע 2010 - אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2010 - 10/05/2015
קיצור תולדות האנושות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/05/2015 - 02/01/2016
אפרת נתן: סיד וזפת, מוזיאון ישראל, ירושלים, 19/04/2016 - 29/10/2016