Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תבליט קיר: נמרוד

תבליט קיר: נמרוד

תבליט קיר: נמרוד

בהט

גובה 157 ס"מ, רוחב 203 ס"מ, עומק 1.7 ס"מ

מתנת הברון והברונית אדמונד דה-רוטשילד, פריז

מס' רישום:

69.095.0427

ארכיאולוגיה/תרבויות מערב אסיה

דקל מסוגנן, שבשני צדדיו שדים מכונפים בעלי ראש אדם, מופיע על לוחות קיר רבים המעטרים את הארמון הצפון-מערבי של המלך אשורנצירפל II, אשר נבנה בעיר הבירה החדשה שיסד, נמרוד (כלח המקראית). החזרות הרבות על המוטיב החזותי הזה בארמון מעידות שזו סצנה עמוסה משמעות, למרות שאין מקורות כתובים המוכיחים זאת. מוטיב העץ ששני שדים בצדיו אולי מייצג את הפריית עצי התמר, ומכאן הוא אולי מרמז על השפע שמבקשים עבור הממלכה.
שלושה היבטים מעניינים ללוח זה: גודלו הקטן יחסית, הכתובת בת 26 השורות בכתב יתדות שאורכה מגובה הכתף של הדמויות עד גובה השוק שלהן, והדמויות הגדולות. אלו, והעובדה ש'הכתובת הסטנדרטית' מסתיימת באמצע המשפט, מעידות שהלוח משתייך לשלב אשר בו היחסים בין המרכיב החזותי והמרכיב הטקסטואלי על תבליטי הקיר טרם התגבשו.
לא ידוע היכן בדיוק היה הלוח, אולם אפשר להניח שהיה או באגף המזרחי של הארמון הצפון-מערבי או בארמון של נינורטה, צפונית לו, ושניהם מן הסתם נוצרו בראשית תהליך הבנייה של נמרוד.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London