Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

בלי כותרת (לבוב ופט רום)

בלי כותרת (לבוב ופט רום)

אמריקני, 1933-1996

בלי כותרת (לבוב ופט רום)

נורות פלורסצנט באדום, בצהוב ובירוק

גובה 123 ס"מ, רוחב 126 ס"מ, עומק 18 ס"מ

מתנת ליאו קסטלי, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B85.0938

אמנויות/אמנות מודרנית

במהלך שנות ה-60 היה דן פְלווין, כמו אמנים אחרים התומכים במינימליזם, שותף לגישה האנליטית לאמנות; גישה השוללת כל מהלך אסוציאטיווי או מעורר רגשות. בכל יצירותיו מתקופה זו מסודרות נורות פלואורסצנטיות מוארכות במבנה שונה, החל בנורה צינורית אחת התלויה באלכסון על הקיר וכלה בשילובים מורכבים יותר – יצירות-פינה, יצירות-תקרה, מנהרות אור או מחסומי אור. דונלד ג'אד, אמן מינימליסט בעצמו, הגדיר את הרכיבים העיקריים בעבודתו של פלווין: "נורות הפלואורסצנט שהן מקור האור; האור שמתפזר על פני החלל שסביבן או נופל על משטחים קרובים; וסידור הנורות והצינורות כולו או מיקומם על פני המשטחים". לאור שמפיצה היצירה שלושה מקורות: האור מהנורה עצמה, האור המשתקף ממנה על הקירות הסובבים והזוהר ה"סביבתי" המשתנה על-פי עוצמת הצבעים המשמשים ביצירה ויחסי-הגומלין ביניהם.

"בלי כותרת (לבוב ופט רום)" הוא מבנה פינתי מרובע המורכב מנורות פלואורסצנט אדומות בצלע העליונה והתחתונה ומנורות נסתרות – צהובה מימין, וירוקה משמאל. ביחס למבנה פינתי דומה, העיר פלווין: "המבנה הפינתי נועד להיות יפה, להפיק שילוב צבעים של אשליה נפלאה ההופכת את מפגש הקירות מעל ל'ממשות' משולש הרצפה לנראה פחות מבתאורה רגילה".

מפרסומי מוזיאון ישראל:

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

Digital presentation of this object was made possible by:
גב' ג'ואן לסינג, ניו-יורק וירושלים