אנגלית

נוף עם בית ועץ גדול

מראה פנים עם שלוש דמויות

פטרוס הקדוש בכלא (השליח פטרוס כורע על ברכיו)