אנגלית

בסיס זכוכית-זהב

חתן עטוף בטלית בטקס הקידושין