אנגלית

כוס לסעודת חברה קדישא

טס לתורה

הגדת פראג

רימונים לתורה

מנורת חנוכה מעוטרת בסמל יהודי פראג ובדמויות משה ואהרון

מערכת כלי מילה: בקבוק לאבקת חיטוי וסכין