תקופת הברונזה המאוחרת או ראשית תקופת הברזל, 1130-1300 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

לוחית שיבוץ הנושאת תיאור עלילתי, שגיבורו הוא שליט כנעני