אנגלית

פסלון בדמות פר

קנקן מעוטר בתבליט נחש

קדרה בעלת פייה

תליונים דמויי טיפה