אנגלית

צלמית כינור

כנים מפוסלים

מבחר חפצים ממערת המטמון

קישוטים מעוטרים בציפורים

כלי בעל ידית סל מעוטר בזוג ציפורי טרף