צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
צלחת לראש-השנה
דלפט, הולנד
האמן: יעקובוס פינאקר
חרס מזוגג
מתנת מקסים פיאה, ירושלים
מספר רישום: B42.06.0386
 
 Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London