ליזלוטה גרז'בינה
ישראלית (ילידת גרמניה), 1994-1908
ספורט בישראל: זורקת דיסקוס
1937
הדפסת-כסף
גובה 23.3 ס"מ, רוחב 17.2 ס"מ
מתנת בני ורינה גז'בין, שוהם, בסיוע רחל ודב גוטסמן, תל-אביב ולונדון
צילום: ליזלוטה גרז'בינה © מוזיאון ישראל, ירושלים
מספר רישום: B01.0244(1823)
 
 

פרסומים:
פרז, ניסן, מסגרת זמן: מאה שנות צילום בארץ-ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית
קפלן, יהודית, אישה עם מצלמה: ליזלוטה גרז'בינה, גרמניה 1908 - ישראל 1994, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2008

תערוכות:
מסגרת זמן: מאה שנות צילום בארץ-ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 06/06/2000 - 28/10/2000
אישה עם מצלמה: ליזלוטה גרז'בינה, גרמניה 1908 - ישראל 1994, בית אנה טיכו, מוזיאון ישראל, ירושלים, בית אנה טיכו, ירושלים, סתיו תשס"ט (אוקטובר-דצמבר 2008)Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London