סיגלית לנדאו
ישראלית, נולדה ב-1969
DeadSee
2005
הקרנת די וי די
11:39 דקות
רכישה בנדיבות קרן דב ורחל גוטסמן, תל-אביב וז'נווה
© האמן
מספר רישום: B05.0711
 
 

פרסומים:
“Recent Acquisitions“, The Israel Museum, Jerusalem Magazine, Summer – Fall, No. 2, 2006
זמן אמת: 60 שנות אמנות בישראל. העשור השישי: 2008-1998
צלמונה, יגאל, 100 שנות אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010Digital presentation of this object was made possible by : The Pidem Fund, London