מפה הראשית > האגף לארכאולוגיה > הזכוכית במרוצת הדורות
זכוכית עתיקה
בסיס זכוכית-זהב
רומא
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק דמוי רימון
קפריסין או מצרים
המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
פכית רודוסית
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
פכית רודוסית
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אריבלוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
ראש בז המייצג את האל המצרי הורוס, לשיבוץ
מצרים
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה מעודנת
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד אמצע המאה ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק מעוטר בחוט לבן
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
פך
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק מעוטר בעיטור חוט
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק מעוטר בעיטור חוט
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק-כישור
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה בקירוב
זכוכית עתיקה
אמפוריסקוס
מזרח הים התיכון
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית
בקבוק דמוי ראש ועליו כריסטוגרמה (קיצור השם ישו המשיח)
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
פך מפואר
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
תליון דיסקית
המזרח התיכון
סוף המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
תליוני דיסקית
המזרח התיכון
סוף המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
תליון דיסקית
המזרח התיכון
סוף המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
צלמיות נשים, מוקדשות אולי לעשתורת אלת הפריון
המזרח התיכון
סוף המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
צלמית אשה, מוקדשת אולי לאלת הפריון עשתורת
המזרח התיכון
סוף המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
חרוזי מפלג מצולעים בעלי שני נקבים
המזרח התיכון
המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
חרוז מפלג מצולע בעל שני נקבים
המזרח התיכון
המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
חרוזי מפלג מצולעים בעלי שני נקבים
נמצא בבית שאן
המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
חרוז מפלג מצולע בעל שני נקבים
המזרח התיכון
המאה ה-16 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
צפחת צליינים
דיר אל-בלח (?)
המאה ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קמע בצורת מסכת שֵד
איראן
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קמע בצורת מסכת שֵד
איראן
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אגרטל
מצרים
המאה ה-13 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק כדורי
מצרים
המאה ה-13 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
טבעת נושאת את שם פרעה אח'נאתן
תל אל-עמארנה(?), מצרים
1352–1336 לפני הספירה בקירוב
זכוכית עתיקה
חרוז נושא את שם פרעה תחותימס הג'
מצרים
1479–1425 לפני הספירה בקירוב
זכוכית עתיקה
חרוזי “עין” ותליונים
מצרים
המאות ה-15 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
חרוז “עין”
מערב אסיה
המאות ה-15 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור אוזניים
מצרים
המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור אוזניים
מצרים
המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור אוזניים
מצרים
המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
ראש ציפור
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטורים בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטורים בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטור בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
עיטורים בסגנון מיקני
חוף הים האגאי (יוון)
המאה ה-14 עד ה-12 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
שברי כלים, מן הדוגמאות הקדומות לזכוכית רבגונית
מצרים או מסופוטמיה
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערית או כן, אחת הדוגמאות הקדומות לזכוכית רבגונית
מצרים או מסופוטמיה
המאה ה-15 עד ה-14 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
שבר בקבוק
מצרים
המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערית או כן, אחת הדוגמאות הקדומות לזכוכית רבגונית
מצרים או מסופוטמיה
המאה ה-15 עד ה-14 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קנקנית (אמפוריסקוס)
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
פכית רודוסית
מזרח הים התיכון
המאה ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אמפוריסקוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אמפוריסקוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אמפוריסקוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אמפוריסקוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
הידריסקוס
מזרח הים התיכון
סוף המאה ה-4 עד המאה ה-3 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
הידריסקוס
מזרח הים התיכון
סוף המאה ה-4 עד המאה ה-3 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
הידריסקוס
מזרח הים התיכון
סוף המאה ה-4 עד המאה ה-3 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אמפוריסקוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אריבלוס
מזרח הים התיכון
המאה ה-6 עד ה-5 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
שפופרת כחל
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
מכל קטן לכחל
פרס (איראן)
המאה ה-6 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
ראש ציפור (נץ?), כנראה ידית או עיטור של כלי אבן או מתכת מפואר
פרס (איראן)
המאה ה-5 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה מפוארת ונדירה
פרס (איראן)
המאה ה-5 עד ה-4 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מסופוטמיה או איראן
המאה ה-7 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
פכית נדירה
פניקיה (?)
המאה ה-7 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
פכית נדירה
פניקיה (?)
המאה ה-7 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה עמוקה
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה מצולעת רדודה
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה מצולעת עמוקה
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערה מצולעת
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערה מצולעת
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערה מצולעת
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערה
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
סוף המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר שפה של קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר שפה של קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר בסיס של קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק נדיר עשוי רצועות
איטליה (?)
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוקים בעלי צורת הבועה הבסיסית
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוקון אגסי
מזרח הים התיכון, כנראה איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוקון
מזרח הים התיכון, כנראה איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוקון כדורי
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית מצולעת
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית מעוטרת בזכוכית צבעונית
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוקי “זכוכית שיש”
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק מעוטר בחוט לבן
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
כלי דמוי ברווז
המוצא אינו ידוע
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
כלי דמוי ביצה
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
כלי דמוי ביצה
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק שקרס בעת הניפוח
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
ספל מידה (מודיולוס)
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
ספל מידה (מודיולוס)
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
קופסה עם מכסה
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
קנקנית משושה מעוטרת במוטיבים צמחיים, אולי מסדנתו של אניון
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
פכית
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
פכית
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה שעיטוריו מצביעים אולי על תכולתו
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
צפחת קטנה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק גדול במיוחד, מן המעטים בגודלו המעוטרים בדגם שקדים או ניצני לוטוס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערות, כוסות ובקבוק
אזור חברון
המאה ה-20
זכוכית עתיקה
כלים עשויים זכוכית סגולה
מזרח הים התיכון ואל–בסה
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
כלים עשויים זכוכית כחולה
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
כלים עשויים זכוכית צהבהבה
מזרח הים התיכון ויבנה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-5 לספירה
זכוכית עתיקה
כלים עשויים זכוכית ירקרקה
מזרח הים התיכון, תל שוש ועכו
המאות ה-1 עד ה-6 לספירה
זכוכית עתיקה
מוטות חד-צבעיים
מצרים
המאה ה-4 לפני הספירה עד ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
לוחית פרחים
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
לוחיות פרחים
מצרים והגושרים
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
חרוזי פָּנים
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
חרוז פָּנים
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
לוחית של "עין ודג'ת" ולוחיות פרח הלוטוס
מצרים
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קופסה גלילית
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית מדורגת
מזרח הים התיכון
סוף המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית רדודה
איטליה (?)
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שברים של קערות זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר שפה של קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר בסיס של קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר בסיס של קערת זכוכית פסיפס
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
שבר ובסיס טבעת של קערית
איטליה (?)
המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
כלי תמרוקים, יוצר כנראה בידי אומן חרוזים
סוריה-ארץ ישראל
המאה ה-4 עד ה-5 לספירה
זכוכית עתיקה
פך מפואר מעוטר בבליטות מוצמדות
מזרח הים התיכון
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
פכית כפולה
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-3 לספירה
זכוכית עתיקה
פכית ועליה עיטור סוסים מכונפים
עיראק
המאה ה-9 עד ה-10 לספירה
זכוכית עתיקה
קנקנית מעוטרת במגרעות מלוטשות
פרס (איראן)
המאה ה-4 עד ה-5 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק ועליו חרותה המילה היוונית "חדווה"
אנטוליה
המאה ה-4 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק
איראן
המאה ה-9 עד ה-10 לספירה
זכוכית עתיקה
כלי דמוי ציפור
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית מצולעת
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
פכית מחומשת
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
פכית מחומשת
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק משושה
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קנקנית
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
צפחת קטנה מצולעת
ארץ ישראל-סוריה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
כוס בצורת אצטרובל
מזרח הים התיכון
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק-כישור
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
בקבוק-כישור
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
אלבסטרון
מזרח הים התיכון
המאה ה-2 עד ה-1 לפני הספירה
זכוכית עתיקה
קערית עמוקה
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 לספירה
זכוכית עתיקה
קערית
מזרח הים התיכון או איטליה
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה