ארכיאולוגיה קלאסית
דיוקן הקיסר הרומי טיבריוס
14–37 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
אוינוכה (פך יין) מצולעת, רחבת פייה ועליה תיאור קרב תרנגולים ושני פוטים מתנצחים עליו
אפוליה, דרום איטליה
המאה ה-3 לפני הספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
צלמית גבר מגיש מנחת נסך
אטרוריה, איטליה
המאה ה-4 עד ה-2 לפני הספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
דיוקן אישה, שבר של טונדו (מדליון)
אסיה הקטנה
100 לספירה בקירוב (?)
ארכיאולוגיה קלאסית
קטע מציור קיר המתאר ארוס או קופידון מעופף
בוסקוטרקסה, איטליה
סגנון רביעי מוקדם, סביבות שנת 50 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
כן למנורה בדמות מרסיאס הכבול המחזיק נר שמן בצורת ראש כושי
איטליה
המאה ה-1 עד ה-2 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
דיוקן אדם בגיל העמידה, בוודאי אבי משפחה או פטרון
איטליה
סוף המאה ה-1 לפני הספירה (?)
ארכיאולוגיה קלאסית
פרוטומה בשריון של קיסר
סוף המאה ה-2 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
אותפסה (מחם)
איטליה
המאה ה-3 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
פך בעל ידית מעוטרת
המוצא אינו ידוע
המאה ה-2 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
רגל לשולחן מעוטרת בדמות מכונפת נושאת קונכייה
המאה ה-1 לפני הספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
פך בצורת אגס מעוטר בתבליט נמוך
צפון אפריקה
המאה ה-3 לספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
קערה עמוקה
המוצא אינו ידוע
המאה ה-1 לפני הספירה
ארכיאולוגיה קלאסית
הרקלה הנלחם
איטליה, האזור הסבלי
המאה ה-4 עד ה-3 לפני הספירה בקירוב
ארכיאולוגיה קלאסית
אסקוס (מכל לבושם) בעל שתי זרבוביות
איטליה
המאה ה-3 לפני הספירה