Logo - Rising Sun, Melting Moon: Contemporary Art in Japan
מראה מגלרית התערוכה שמש עולה, ירח נמס אמנות עכשווית ביפן

There is nothing you can see that is not a flower; There is nothing you can think that is not the moon.
Matsuo Bashô (1644-1694)
"כל מה שרואים איננו אלא פרח; כל מה שחושבים אינו אלא ירח"
מאצואו באשו (1694-1644)

(לסיור וירטואלי בתערוכה)
יפן, שכבר כבשה אינספור פסגות טכנולוגיות, הולכת וכובשת לה בעשור האחרון, המתאפיין ברב-תרבותיות, מקום של כבוד גם בעולם האמנות הבינלאומי. בעוד האמנות היפנית העכשווית מביטה קדימה אל העתיד תוך שימוש בטכנולוגיות יצירה מתקדמות היא מפנה את מבטה גם לעבר סגנונות וסמלים של התרבות המערבית, ובד בבד גם שומרת על קשר למוטיבים מעברה, ומשלבת אותם - לעתים באירוניה ובהתרסה - ביצירתה המקורית. בתערוכה מוצגים היבטים מרכזיים של אמנות יפנית עכשווית המציעים הצצה אל חברה העוברת שינויים מהירים.

18 האמנים המשתתפים בתערוכה הם בני כמה דורות. עבודותיהם עוסקות הן בנושאים אוניוורסליים הן במאפייני החברה היפנית המודרנית ונעות בין העבר להווה, בין המציאות לאמנות, בין העיסוק במעגל החיים ובמחזוריות הטבע לבין הנוף העירוני במטרופולין הגדולה, על הכאוס והניכור שבו. כמה מהאמנים יוצרים עולם פרטי רווי זיכרונות אישיים באמצעות שימוש בטבע ובריטואלים שנובעים ממנו. אחרים יוצאים מן הנוף הפרטי אל המרחב הציבורי והופכים אותו לחלל אישי ומוכר. ומולם, יש עבודות הלוטשות עין אל עתיד כמעט וירטואלי, שבו הטבע עובר טרנספורמציה באמצעות עיבודי מחשב מתקדמים ונעלם לתוך טבע עתידני, הממזג בעלי-חיים, רוחות, יצורים מיתיים וגיבורי אנימציה (ששורשיהם נטועים עמוק בתרבות המסורתית היפנית) למעין אוטופיה דמיונית.

טאבאימו - בית מרחץ יפני (מיצב וידאו)

מראה מגלרית התערוכה שמש עולה, ירח נמס אמנות עכשווית ביפן 
בהומור מר-מתוק נמתחת ברבות מן העבודות של דור האמנים הצעיר ביקורת חברתית-פוליטית עוקצנית על הממסד, הכופה על הזהות התרבותית אחידות ו"שטיחות". עבודותיהם הרוויות לעתים קיטש פרודי ומודע לעצמו מערערות על המוסכמות החברתיות ומשקפות את האנרגיה המיוחדת של הצעירים ביפן ואת מה שמסתתר מאחורי התופעות המאפיינות אותם: הדגשת המתיקות; המשיכה לילדותי וההתיילדות המכוונת; הקיטש המוקצן; השימוש הנפוץ כל כך בתואר "חמוד", שאף זיכה את כל התופעות הללו בשם "תרבות הקאוואווי"( "חמידות"); והערצת המנגה (קומיקס יפני) והאנימה (סרטי אנימציה יפניים) עד כדי טשטוש הגבולות בין המציאות לבדיון (תרבות האוטאקו). יצירתם של אמנים אלה משתמשת בתרבות רחוב זו וחושפת סוגיות כגון תפיסת האישה בחברה היפנית ואף סוגיות קשות מעברה של יפן, ובראשן הפצצת הירושימה.

שבירת הגבולות בין ז'אנרים וביטול ההייררכיה בין אמנות גבוהה לנמוכה הם מהמאפיינים הבולטים ברבות מן העבודות. אלה עושות שימוש ביצירות מופת מצד אחד ובחיי היומיום ובמאפייני הצריכה מצד אחר. באמצעות כל אלה מעמידים האמנים לדיון את מה שנחשב ראוי והולם באמנות ובכלל, וכן בוחנים - לעתים במבט משועשע, לעתים ספוג בחלומות ובסיוטים - את שאלת הזהות.

לצד חלק מן העבודות מוצגים הדפסים יפניים מסורתיים היוצרים מעין דיאלוג פנימי בין העבר להווה.

מראה מגלרית התערוכה שמש עולה, ירח נמס אמנות עכשווית ביפן

מוטוי ימאמוטו - מבוך (עשוי ממלח) מראה מגלרית התערוכה שמש עולה, ירח נמס אמנות עכשווית ביפן 
מראה מגלרית התערוכה שמש עולה, ירח נמס אמנות עכשווית ביפן

( להורדת -Download Quicktime 7 - Mac / Win 2000/XP
Download Quicktime 6.5 - Win 98/Me)

© Created by Gershgal Media Projects
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-