בינואר 1906 הגיע שץ לירושלים. חודשיים אחרי כן החל "בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות" לפעול במרכז העיר כשילוב של בית-ספר לאמנות ובתי-מלאכה, אשר לימדו בהם אומנויות וייצרו חפצים שימושיים למכירה.

שץ ביקש לעשותו למרכז רוחני של העם היהודי ולחממת תרבות ואמנות מדרגה ראשונה. כבר בשלבים הראשונים הוא קידם את רעיון "בצלאל" כבית היוצר ל"חדר העברי", כלומר לסביבה חזותית שתהיה השראה להיווצרותו של יהודי חדש: עברי, בן-הארץ, שחייו מושפעים מתכנים יהודיים ומנוהלים מול דיוקניהם של גדולי הרוח היהודים, בהקשר של יופי והרמוניה. זה היה בעיניו פרויקט תרבותי-רוחני שעוד לא נראה כמוהו.

ב-1908 עבר "בצלאל" לשכון בשני בניינים נאים, ברחוב שמואל הנגיד של היום. מוצרי "בצלאל" נמכרו בביתן שניצב ליד שער יפו ובעשרות תערוכות מיוחדות שנערכו ברוב הערים באירופה ובארצות-הברית שהיו בהן קהילות יהודיות גדולות. שץ היה לאחת מאשיות חיי החברה והתרבות של העיר ולאורח רצוי בכל התכנסות חברתית ואירוע תרבותי, ו"בצלאל" היה למרכז התרבות של החיים החילוניים בירושלים.

הקדמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


בתי "בצלאל", ירושלים 1913;
שץ משמאל בגלימה לבנה עם הצייר א' לחובסקי

 

 

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-