לחם! בקרב עדות ודתות בארץ - הלחם בטקסי מחזור החיים
 
English דף הבית מן הגרעין עד הכיכר לחם ופוליטיקה מעולמם האישי של האופים הלחם בטקסי מחזור החיים

הלחם אינו רק מצרך מזון בסיסי המלווה את מעגל חיינו, הנושא איחולים לפריון ולשגשוג, הגנה מפני רע ומרפא ונוחם בעת צרה. ללחם נודע מקום מרכזי בחיי הדת והפולחן. באולם זה יוצג הלחם בתפקידו כמתווך בין היחיד לאלוהים ובקדושתו בטקסים ובחגים, הן היהודיים הן הנוצריים.
ראשית תפקידו הפולחני של הלחם ביהדות היה כאחד מקרבנות הדגן שהוקרבו על המזבח, תחילה במשכן במדבר ואחר כך בבית המקדש. לאחר החורבן נתפס שולחן הסעודה כתחליף סמלי למזבח. קדושתו של הלחם ביהדות כיום מוצאת אפוא את ביטויה בסעודות השבת והמועד המשפחתיות.

הנצרות רואה עצמה כממשיכת היהדות, ואכן בטקסים הנערכים בכנסיות השונות יש משום שחזור של עבודת המקדש. אלא שכאן מיוחסת לקדושתו של הלחם משמעות שונה: בטקס המיסה מתחוללת כל יום ויום "התגשמות אלוהית" נסית כאשר לחם הקודש נהפך לבשרו של המשיח.

 פרט מעבודתו של חנא פרח
עור הירח, 2004
חנא פרח הוא צאצא של עקורי בירעם
ועבודתו המורכבת מוילון פיתות מעבירה את החלום לחזור אל הכפר ולשקם את הריסותיו
אוסף האמן, כפר בירעם

ארם גרשוני לחם ומים, 2005 שמן על בד, 45 x 45 אוסף פרטי, תל-אביב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חלוקת לחם הפסחא  
 
 
האתר, טקסט ותצלומים © מוזיאון ישראל,ירושלים.1995-2006

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-