לחם! בקרב עדות ודתות בארץ - הלחם בטקסי מחזור החיים
 
English דף הבית מן הגרעין עד הכיכר מעולמם האישי של האופים הקדושה שבלחם הלחם בטקסי מחזור החיים
הלחם הוא מצרך מזון בסיסי. אמנם לא הכול אוכלים לחם במידה שווה, אך הוא פריט חיוני בתפריט כל המעמדות, בימי חול כבימי חג, והמקור העיקרי לפחמימות ולקלוריות. ככל שהמעמד הכלכלי נמוך יותר, כן גדול יותר חלקו של הלחם. משום כך חובה על השלטון לדאוג לאספקתו, כחלק מאחריותו לרווחת תושבי המדינה.
הקריאה "לחם - עבודה!" היתה סיסמה שביטאה לראשונה את המחאה כנגד השלטון בגל ההפגנות ששטף את הארץ ב- 1949 , ומאז היא חוזרת ומושמעת בכל עתות מצוקה. לקריאה זו, שאיננה משקפת מחסור בלחם ממש, נדחסים תסכולים חברתיים ורגשות אנטי- ממסדיים, ומבעד לכולם עולה התביעה לקיום המכבד את בעליו. הסרטים והמוצגים באולם זה מתעדים רגעים מעתות מצוקה שהצמיחו תנועות מחאה, למן תקופת המנדט ועד "כיכר הלחם" ( 2005-2002 ). בכולן השתמשו בלחם כסמל.


חלוקת לחם במעברת נהריה, 1954
צילם:פריץ כהן
באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית, ירושלים
חלוקת מנת הלחם היומית במחנה יונה
תל אביב, 1948
צילם:פריץ כהן
באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית, ירושלים
 
האתר, טקסט ותצלומים © מוזיאון ישראל,ירושלים.1995-2006

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-