לחם! בקרב עדות ודתות בארץ - הלחם בטקסי מחזור החיים
 
English דף הבית מן הגרעין עד הכיכר לחם ופוליטיקה מעולמם האישי של האופים הקדושה שבלחם
פלא יצירת הלחם הוא סמל ומטפורה ליצירת חיים ולמחזוריותם, ועל כן הלחם עומד במרכז טקסי המעבר בחיינו. כבר בתרבויות קדומות נמשל מעגל חייו של האדם למחזור הזריעה, הצמיחה, ההבשלה והקמילה שבטבע. מחזוריות דומה קיימת בהכנת הלחם: מן הלישה, ההתפחה, האפייה בתנור ועד התכלותו באכילה, אבל פיסה מעיסתו משמשת שאור המתפיח את מחזור האפייה הבא...

לא ייפלא אפוא שהשימוש בעיסות שאור או בבצק מותפח נפוץ במנהגים הקשורים לנישואין, להיריון ולפריון. אך הלחם משמש גם קמע, ביטוי להשתייכות הפרט למשפחה ולקהילה, אמצעי מרפא ומנחם ואף מתווך בין עולמנו לעולם הבא. ביהדות ללחם מקום נכבד בסעודות המצווה החגיגיות ובמנהג העממי, ובנצרות יש לו מקום מרכזי בפולחן הדתי של טקסי מחזור החיים ובאמצעותו נאצל החסד האלוהי על המאמינים. לבד מזאת נועד לו תפקיד סמלי בחגיגות החילוניות הנלוות לטקסים. באסלאם הלחם בולט בעיקר בחיי היומיום כמרכיב בסיסי במטבח המסורתי. אף שהוא נעדר מן הטקס הדתי, נודעת לו קדושה והוא נחשב לברכת האל.


ארם גרשוני
לחם ומים, 2005
שמן על בד
45X45
אוסף פרטי, תל-אביב

ארם גרשוני לחם ומים, 2005 שמן על בד, 45 x 45 אוסף פרטי, תל-אביב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"יום חמישי של המתים"  
האתר, טקסט ותצלומים © מוזיאון ישראל,ירושלים.1995-2006

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-