הפרויקטים בחלק זה של התערוכה הם ספקולטיוויים, תוצר של רעיונות שהועלו במנותק מעבודת עיצוב כלשהי; אלה ניסויים שנולדו מתוך דיון מתמשך וממשיכה כפייתית. מרגע שקו מחשבה מוצא לו ביטוי, הפרויקט עובר במהירות לשלב הייצור של אבות -טיפוס פעילים שנועדו לבדוק אותו. פעילות זו, המתבצעת בין פרויקט אחד למשנהו או בד בבד עם פרויקטים אחרים, אינה רק משביעה את רעבוננו לחקר הלא -נודע, אלא גם מיועדת לדרבן את התעשייה עצמה. כיוון שהפרויקטים הללו משוחררים ממגבלות שיווקיות, הם מאתגרים את התעשייה לבחון מחדש מה שנחשב לאמיתה.

רוב הרעיונות צצו תוך כדי עבודה על משהו אחר. לדוגמה, כשאנו מגלים שטכנולוגיה מסוימת הפכה לפתע זולה וזמינה נוצרת לרוב אפשרות לשלבה בו ובכך לשנות את ההקשר הטיפולוגי של המוצר. אין בניסויים אלה מטרה סופית ברורה, יש רק נקודת התחלה.

אחדים מהפרויקטים הופכים בסופו של דבר ל'נכונים' להצגה, אך אין די בזה להבטיח שיגיעו לכלל ייצור - לעתים הם נדונים להישאר בגדר השערה. אנו חושבים תמיד על העבודה בהקשר של זירת השיווק ההמוני, ולא כמהדורות בודדות; אולם אף שרובם המכריע של הניסיונות האלה אינו מגיע לשוק, אנחנו עדיין מייחסים להם ערך רב.

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-
דף הבית  
ג'יימס סניידר
מנכ"ל על -שם אן וג'רום פישר
מוזיאון ישראל, ירושלים
 
אמילי קמפבל
אחראית לעיצוב ואדריכלות במועצה הבריטית, לונדון
רות אור
סמנכ"לית המועצה הבריטית לתרבות, ישראל
 
אלכס וורד
אוצר לעיצוב ואדריכלות
מוזיאון ישראל, ירושלים
 
דניאל וייל
חברת 'פנטגרם'
 
תודות