אוספים הם כלים שימושיים מאוד. לכל חפץ סיפור משלו, וכקבוצה הם חולקים סיפור משותף. בפרק מציאה נכלל מבחר משני אוספים המשמשים את הסטודיו בדרכים שונות - אוסף החומרים ואוסף החפצים. לאוסף המקיף של החומרים השפעה ישירה על העבודה; לחפצים, שנאספו מרחבי העולם, השפעה סמויה יותר.

יש שחומרי מציאה מלוקטים לצורכי מחקר לפרויקט ספציפי ויש, וכך על -פי -רוב, שהם מתגלים במקרה. ספריית האוספים המקיפה כיום יותר מאלף דוגמאות, נשמרת באופן מסודר אך לא פורמלי. לכל חומר תכונות ייחודיות משלו; לעתים הן כה פשוטות, עד שהדעת אינה תופסת אותן עד ליישומן בפרויקט המממש את הכוח הטמון בהן. האוסף החל כאמצעי לתקשורת עם מהנדסים שנועד לסייע להם במציאת פתרונות לבעיות הקשורות לתהליכי ייצור. בחומר ובצבע איננו רואים אלמנט אקראי, וגם כשהם משתלבים בחפץ מטעמי קישוט הם אינם אלא חלק בלתי נפרד מהרעיון. לתערוכה זו בחרנו בחומרים המחקים חומרים אחרים, כמו פלסטיק המחקה עץ או קרמיקה, גומי המחקה זכוכית וכדומה. בעבודה אנו משתדלים להימנע מחיקוי. בתהליך המחקר, לעומת זאת, האפשרויות שמציע החיקוי מרתקות אותנו.

חפצי מציאה הם חלק מאוסף גדול הנקרא 'פחות מחמש' שליקוטו החל בשנת 1994, וכולל למעלה ממאתיים חפצי יומיום. כל פריט בו אינו עולה בערכו על חמש לירות סטרלינג, ומשרת צורך ראשוני וספציפי - כלי עבודה, פריט מזון, משהו שנועד לשמור על בריאותנו. החפצים, שנאספו מרחבי העולם, נבחרו בשל מוזרותם המתעתעת, ובשל ההנאה שהם מסבים בגלותם תובנה עמוקה על ערכי התרבות העכשווית.

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-
דף הבית  
ג'יימס סניידר
מנכ"ל על -שם אן וג'רום פישר
מוזיאון ישראל, ירושלים
 
אמילי קמפבל
אחראית לעיצוב ואדריכלות במועצה הבריטית, לונדון
רות אור
סמנכ"לית המועצה הבריטית לתרבות, ישראל
 
אלכס וורד
אוצר לעיצוב ואדריכלות
מוזיאון ישראל, ירושלים
 
דניאל וייל
חברת 'פנטגרם'
 
תודות