אמנים ומוחים: מבחר עבודות מחאה על נייר מהמאה ה– 20

מ-17 באוקטובר, 2005 עד 28 בפברואר, 2006

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן/אמנית: פבלו פיקאסו, קתה קולביץ, אדוארד קינהולץ, יאיר גרבוז ואחרים

חומרים: עבודות על נייר

אמנים רבים בני המאה ה– 20 היו מעורבים בסוגיות חברתיות ופוליטיות. אמנותם שימשה כלי להבעת התלהבות, כעס, כאב ותסכול. בתצוגה נחשפות כמה דוגמאות משפע יצירות שעניינן מחאה מיצירותיהם של פבלו פיקאסו, קתה קולביץ, אדוארד קינהולץ, יאיר גרבוז ואחרים.