ממצא יחיד במינו: לשוט בים המלח, עוגני עץ עתיקים

מ-29 בנובמבר, 2005 עד 15 ביוני, 2006

מקום: בביתן הכניסה

אוצר/ת: דוד מבורך

שני עוגני עץ של סירות בנות 2000 ו–2500 שנה והחבלים שחיברו אותם אל כלי השיט נמצאו על חוף ים המלח, ואיכות שימורם מרשימה. בניגוד לדימוי המקובל, ים המלח היה נתיב שיט מסחרי פעיל. הסירות הובילו מלח, אספלט ותוצרת חקלאית בין גדותיו, בדרכן ליעדים ברחבי העולם העתיק. לצד העוגנים מוצגות דוגמאות של הסחורה המיוחדת לאזור