רגעים בצנעא
תצלומי יחיא חייבי, 1930 - 1944

מ-4 במאי עד 29 באוגוסט, 2014

מקום: בית טיכו

אמן/אמנית: יחיא חייבי

אוצר/אוצרת: אסתר מוצ'בסקי שנפר

חומרים: צילום

בתקופה שבתימן לא היו צלמים מקומיים - צילם יחיא חייבי את הקהילה היהודית, שהיה חלק ממנה, כמו גם אירופאים  שפגש במרפאה האיטלקית שעבד בה. האוסף שלו כולל תצלומים נדירים של בני משפחת המלוכה ושל אירועים ציבוריים שהיו אסורים בזמנו לצילום. תצלומיו נותנים מבט מרתק על צנעא בתקופה שלפני המודרניזציה.