פנים אל פנים
המסכות העתיקות בעולם

מ-11 במרץ עד 11 בספטמבר, 2014

מקום: אולם לתערוכות מתחלפות, האגף לארכאולוגיה ע”ש שמואל וסיידי ברונפמן

אוצר/ת: דבי הרשמן

קבוצת מסכות אבן נדירות בנות 9,000 שנה. המסכות נמצאו בארץ–ישראל והן מדיוקנאות
האדם העתיקים ביותר ששרדו עד ימינו. אחרי עשר שנות מחקר, כונסו המסכות החידתיות
מכל רחבי תבל לתערוכה מיוחדת בארץ מולדתן.