הידור נשים: תשמישי קדושה מאת מעצבות עכשוויות

מ-2 בספטמבר, 2013 עד 14 ביוני, 2014

מקום: האגף לאמנות ותרבות יהודית ע”ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

אמן: שרי סרולוביץ'

איריס טוטנאור

גליה רוזנפלד

אוצר/ת: שרון וייזר-פרגוסון

המוצג המיוחד כולל יצירות מאת שלוש מעצבות עכשווית ישראליות: שרי סרולוביץ', איריס טוטנאור וגליה רוזנפלד. לתצוגה זו, שנפתחה לקראת חגי תשרי, נבחרו תשמישי קדושה המעטרים את ספר התורה: מעיל ואבנט לתורה, רימונים, טסים וידיים לתורה. 

שרי סרולוביץ' ואיריס טוטנאור הן צורפות, היוצרות בעיקר בכסף בסגנון מודרניסטי. בד בבד עם פונקציונליות מודרניסטית, כל אחת מהן מתייחסת למסורת היהודית, למנהגים ולהלכה ופיתחה דגמים המתאימים ביותר להשקפתה על האמנות היהודית: דגם של פסים אצל שרי סרולוביץ', המסמל את הטלית, רצועות התפילין ושורות הכתב, ומעגלים אצל איריס טוטנאור, בהשפעת הספירות בקבלה.

גליה רוזנפלד, מעצבת אופנה ומרצה ב"בצלאל", יוצרת עבודות ממודולים הנחתכים מבד ושלובים זה בזה ללא תפירה. היא מתייחסת בעבודותיה למיחזור - טרנד עכשווי בעיצוב – אך גם למשמעות היהודית שניתנה לאותה פעולה במסורת היהודית: העלאה בקודש. כך היא יוצרת, למשל, מעיל לתורה מבד שנחתך מוילונות שרכשה באיקאה.