יומן מסע, 1927. צילומי לוצ'יאנו מורפורגו בארץ ישראל המנדטורית

מ-29 במרץ עד 10 באוקטובר, 2001

מקום: בית טיכו

אמן: לוצ'יאנו מורפורגו

אוצר/ת: ניסן פרז

חומרים: צילום

צילומים נדירים של ארץ ישראל ומראות מהיישוב שצילם יהודי ציוני מאיטליה ואשר זכו להערכה רבה על ידי חיים וייצמן והמוסדות הציוניים של התקופה