יוזף בויס | טדאוש קנטור: לשם ובחזרה

מ-22 במאי עד 27 באוקטובר, 2012

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן/אמנית: יוזף בויס, טדיאוש קנטור

אוצר/אוצרת: ירומיר ידלינסקי, וסוזן לנדאו - אוצרת אחראית

התערוכה היא סיפור מקביל של חייהם ועבודתם של יוזף בויס (1986-1921)וטדאוש קנטור (1990-1915). שניהם פעלו בשוליים של תחומי אמנות רבים בטווח רחב של אמצעי הבעה; שניהם חצו תחומים במכוון, לא חדלו לרשום, אך נודעו בראש ובראשונה בפעולותיהם — הפנינג, מצגות, מופעים, הצגות, הפגנות רחוב, הרצאות, סמינרים, דיונים ועוד. הקשת הרחבה הזאת שימשה להם אמצעי חזותי להתמודדות עם ההיסטוריה הפרטית והכללית. אנמנזה — העלאת זיכרונות לתודעה — היא מילת מפתח בעבודתם, והיא גם המפתח לתערוכה. להיסטוריה היה תפקיד מכריע בחיי בויס הגרמני וקנטור הפולני, ושניהם התייחסו לשאלה המורכבת של היחסים בין יהודים-גרמנים-פולנים ולתהפוכות הטראומטיות של ההיסטוריה האירופית שחוו איש–איש בדרכו.