עבודת קיר I : אפרת נתן, אוהל, 2011

מ-17 במרץ עד 12 בדצמבר, 2011

מקום: אולם אהרון לוי

אמן/אמנית: אפרת נתן

אוצר/אוצרת: אמיתי מנדלסון

יצירתה של אפרת נתן משחזרת אוהל מראשית המאה ה–20 שמקורו בצבאות שנלחמו באזור במלחמת העולם הראשונה. אוהלים מסוגו שימשו לבניית יישובים יהודיים מתקופת העלייה השלישית ועד להקמת המדינה. הוא מוצב על קיר שחור וגבוה ונראה מרחף או צונח. כמו בעבודותיה האחרות נתן יוצרת דו–שיח עם סמלים ועם זיכרונות קיבוציים ואישיים הקשורים לראשית ההתיישבות הציונית שבחלוף הזמן שינו תוכן ומשמעות. שלא כמו האוהל המוכר שיתדותיו נעוצות באדמה, יצירתה של נתן תלויה על בלימה, הפוכה ומרוקנת מתוכן, אך מאירה ככוכב זוהר בשמי החושך.