שעון חול: עבודתו של מיכה אולמן

מ-21 ביוני עד 12 בנובמבר, 2011

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: מיכה אולמן

אוצר/ת: יגאל צלמונה, אוצר ראשי בינתחומי

חומרים: פיסול ורישום

רטרוספקטיווה לעבודתו של מיכה אולמן, מהחשובים שבאמני ישראל; אולמן נולד בתל–אביב ב– 1939 וקיבל ב–2009 את פרס ישראל. בתהילה בינלאומית זיכתה אותו יצירתו "ספרייה" — יד זיכרון מיוחדת במינה שהקים ב–1995 בכיכר בבל בברלין ובה ספרייה תת–קרקעית ריקה מספרים. אולמן יוצר פסלי חוץ נסתרים, רבים מהם בקושי בולטים מן האדמה, ופסלים עצמאיים העשויים בעיקר מברזל ומחול. הם נוגעים בנושאים אוניוורסליים, כגון משמעות של מקום ושל בית, היעדר וריק. נוהגים לתארם נשגבים ובה–בעת ארציים, מטפיזיים אך גם חושיים וחושניים ומצליחים לבטא סמליות מזמנים אחרים באמצעות שפת אמנות עכשווית. התערוכה מקיפה יובל של עשייה בפיסול וברישום. אולמן ייצור במיוחד לתערוכה מיצב שישתרע על 200 מ"ר המבוסס על טכניקת זריקת החול שפיתח. רוב המוצגים בתערוכה לקוחים מאוספים בארץ וכמה הובאו מגרמניה — ממוזיאונים, מגלריות ומאוספים פרטיים. סרט באורך 30 דק' שהוכן אף הוא במיוחד מתעד את עבודותיו המרכזיות של אולמן באירופה ובארץ. מדריך שמע מלווה את התערוכה