הלמר לרסקי: ידיים עובדות. צילומים משנות ה-40

מ-3 במאי עד 22 באוקטובר, 2011

מקום: אולם ע”ש רנה (פיש) ורוברט ליוון

אמן/אמנית: הלמר לרסקי

אוצר/אוצרת: ניסן פרז

חומרים: צילום

צלם הדיוקן האוונגרדי הלמר לרסקי (או בשמו: אליאס ישראל שמוקלרסקי, 1956-1871) נהג להאיר את מושאי הצילום במראות לקבלת תוצאות דרמטיות. אף שלרסקי כמעט אינומוכר לציבור, הוא מצלמי הדיוקן החשובים במאה ה–20. בתערוכה יוצגו כ–150 הדפסות מודרניות מתשלילים שבאוסף המוזיאון, רובם טרם פורסמו. את הדיוקנים צילם בארץ–ישראל בשנים 1932 עד 1948 , אז חי כאן ותיעד חלוצים עובדים, גברים ונשים. רוב הצילומים בתערוכה מתרכזים בפועלים, ובעיקר בידיהם. הידיים ביטאו את חשיבותה של עבודה יוצרת והדגישו את האידאולוגיה הרומנטית–סוציאליסטית שלרסקי דגל בה.