שלושה אמנים, אוסף אחד - צבי גולדשטיין - רדוף חפצים

מ-26 ביולי, 2010 עד 8 בינואר, 2011

מקום: אולם הרי ובלה ווקסנר

אמן: צבי גולדשטיין, מרסל דושאן, דונלד ג'אד, מנואל אלווארס בראבו, הרולד אדגרטון ואנדרה קרטס ועוד.

אוצר/ת: צבי גולדשטיין ותמר גיספאן-גרינברג, אוצרת מטעם המוזיאון.

התערוכה “רדוף חפצים” היא מארג מורכב: 62 שירים מתוך ספרו של האמן צבי גולדשטיין Room 205 מוצגים יחד עם יצירות ופריטים מאוספיו האנציקלופדיים של מוזיאון ישראל ועם חפצי יומיום המשמשים בפעילותו השגרתית. אלה ממלאים את הקירות בצפיפות כפי שנהגו להציג חפצים במאה ה– 16 וה– 17 ב”חדרי הפלאות” האירופיים הנחשבים למבשרי המוזיאון המודרני. כמו שם, גם כאן נבנה מערך הטרוגני אך שלם שיוצר קשרים סמויים בין הפריטים ובה–בעת קורא תיגר על תפיסות מוזיאליות ואוצריות עכשוויות. התערוכה היא יצירה מרחבית חדשה - מיצב, שנוהג במוצגים המוזיאליים כבחפצים מן–המוכן (readymade) ואינו מבחין בינם ובין חפצי היומיום והשירים. כולם שווים לפני האמן–האוצר וכולם יחד הם בבואה לנפשו: עולם פלסטי שלם המממש לנגד עינינו חזיונות שהוא ראה במין התגלות של רגע, שהתחוללה במוחו בוקר אחד בעודו שוכב במיטה, והיא שהולידה את השירים. עולם זה עוסק במתחים שבין מרכז לפריפריה, בין שבר ליצירה, בין טקסט לאובייקט ובין “גבוה” ל”נמוך” ומאפשר להם להתקיים יחד כמערך היבּרידי אחד