מבחר רכישות 1989

מ-1 בינואר עד 31 בינואר, 1990

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

מוצרים מיפן, ארצות הברית, פינלנד, אנגליה, איטליה, ספרד וישראל, אשר נוספו לאחרונה לאוסף המחלקה לעיצוב