ארכאולוגיה שומרונית

מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: אגף לארכאולוגיה ע"ש סמואל וסיידה ברונפמן

מוצג ובו מזוזת אבן ונרות חרס שומרוניים