ברכת כהנים על גלילי כסף, 600 לפנה"ס בקירוב

מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר, 1990

מקום: אגף לארכאולוגיה ע"ש סמואל וסיידה ברונפמן