חפש בתערוכות

שיחי גלריה, הרצאות ואירועים

המונה ליזה מציפורי - רצפת פסיפס מווילה רומית. המאה השלישית לספירה

מ-29 בספטמבר, 1989 עד 31 בדצמבר, 1990