המונה ליזה מציפורי - רצפת פסיפס מווילה רומית. המאה השלישית לספירה

מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר, 1990