שחזור בימת בית הכנסת העתיק בסוסיא

מ-1 בינואר עד 30 בינואר, 1990

מקום: לא צוין מקום

על עמודיה, סורגיה וכתובותיה, המאות הד-הט לספירה.