שחזור בימת בית הכנסת העתיק בסוסיא

מ-16 במאי, 1989 עד 30 בינואר, 1990

מקום: לא צוין מקוםעל עמודיה, סורגיה וכתובותיה, המאות הד-הט לספירה.